ÇİFTÇİLERE DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ

A- A+

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (DGD) ÖDEMESİNDE İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Çiftçi Kayıt Formu
 3. T.C. Kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı
 4. Çiftçi belgesi aslı ve 1 adet onaylı sureti
 5. Vergi kimlik numarasını gösterir belge
 6. Hisseli tapularda diğer hissedarlardan alınan muhtar onaylı muvafakatname veya noter onaylı tek taraflı Taahhütname (Ek 6)
 7. Tarım arazisinin mülkiyeti (eş , anne, baba ve çocuklara) ait ise maliklerin onaylarının olduğu Taahhütname 2 (Ek 7)
 8. Yıl içinde araziyi işlediğine ve üretim yaptığına dair muhtar onaylı belge
 9. Başvuru sahibinin Emekli Sandığı ve SSK' ya tabi olarak fiilen çalışmadığına ilişkin taahhütname 3 (Ek 8)
 10. Tarım arazisi başka bir gerçek ve tüzel kişiye ait ise muhtar ve iki azanın imzaladığı onaylı zirai ortaklık ve kira mukavelesi
 11. Kendi malı - kiraladığı - kullandığı arazilerin güncel tarih ve onay içeren tapu kayıt örnekleri


NOT : Başvuru dilekçe ve evraklarının 01 Ekim 2002 Salı günü mesai bitimine kadar Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.