TRAFİK TESCİL SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

A- A+

ARAÇ TESCİLİ İLE İLGİLİ İŞLEM VE İSTENECEK BELGELER

 

 

 

 

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

YENİ KAYIT (FATURALI / GÜMRÜK ŞAHADETNAMELİ ) ARAÇ İŞLEMLERİ

1.Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi veya Gümrük Şahadetnamesi.

 

2.Uygunluk Belgesi (aslı)

 

3.Zorunlu mali mesuliyet sigortası

 

4.ÖTV ödeme belgesi aslı

 

5.Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

 

6. Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 

7.Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

 

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

 

b) Resmi gazete ve İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

PLAKASI SABİT KALAN ARAÇ İŞLEMLERİ

Noter satışı yapılırken, ruhsatın adresine gönderilmesini istenilirse, üç gün içerisinde ruhsatlar tanzim edilerek APS ile adresine postalanır. Noter satışı yapılırken, ruhsatı tescil biriminden almak isterse, ruhsat yazdırılır ve 15 gün alıcının gelip teslim alması beklenir; gelmediği takdirde 16.gün APS ile alıcının adresine gönderilir.

 
 
 
 
 
 
 

( NAKİL / DEVİR ) PLAKASI DEĞİŞEN ARAÇ İŞLEMLERİ

1.Noter satış senedi

 

2.Araç bilgilerinde farklılık olması halınde Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-mail ile yazışma yapılmaktadır.)

 

3.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

 

4.Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri Noterlerce,Plakalar Trafik birimlerince geri alınır.

 

5.Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

 

6.Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 

7.Şoförler Odasından Nakil Dosyası.

 

 

 

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

1.Fatura

 

2.Montaj Tespit Raporu

 

3.İmalat Yeterlilik belgesi

 

4.Karayolu Uygunluk Belgesi

 

5.Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak

 

6.Dilekçe

 

7.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

8.Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

 

9.Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi

 

herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

BELGE YENİLEME (YIPRANMA) İŞLEMLERİ

1.Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube)

 

2.Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3.Dilekçe

 

4.Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

 

5.Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı

 

olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil

 

kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ

1.Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3.Dilekçe

 

4.Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

 

5. Plakalar getirilecek

 

6.Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

 

7.Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 

8. Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat

 

edebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.